Pr. Th. Pauporté with Pr Gang Li PolyU Hong Kong Oct.22

Seminar-1.jpg

Prof. Th. Pauporté with Dr Tao Zhu in Hong Kong Oct.22

20221015_112912.jpg

Group photo, July 29th 2022

WechatIMG497.jpeg

Group photo, July 27th 2022

IMG_9963.JPG